w Skarżysku-Kamiennej

20 października w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody dnia patrona, inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego. W auli zebrali się zaproszeni goście – przedstawiciele władz powiatu, firm współpracujących ze szkołą, związków zawodowych oraz uczniowie i pracownicy ZSTM, których serdecznie powitała p. dyr. Joanna Żurawka. W trakcie przemówienia p. dyrektor przybliżyła sylwetkę patrona, wicepremiera, ministra skarbu, przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej.

Następnie głos zabrała p. Katarzyna Bilska, członek zarządu powiatu skarżyskiego, która odczytała list od pana starosty Jerzego Żmijewskiego. Starosta powiatu skarżyskiego gratulował szkole wyboru patrona i radził uczniom, aby stał się on dla nich wzorem do naśladowania. Krótkie przemówienie wygłosiła również przewodnicząca ZNP, p. Grażyna Nowak.

Kolejnym punktem uroczystości było wbicie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru przez przedstawicieli firm współpracujących ze szkołą oraz uczniów i wychowawców klas pierwszych.

Tego dnia podpisany został również list intencyjny między dyrektorem ZSTM a p. Andrzejem Skorupką, dyrektorem Zakładu Elektromechanicznego „Zamel”, dotyczący współpracy między szkołą a firmą w zakresie kształcenia zawodowego uczniów.

Miłym, a zarazem bardzo uroczystym akcentem spotkania było ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy zostali dziś oficjalnie przyjęci w poczet społeczności szkolnej. Ponadto otrzymali oni pendrive’y z programami zawodowymi, a mechanicy także tablety, które na pewno będą przydatne w nauce.

Z pomocą prezentacji multimedialnej p. Piotr Berliński w bardzo ciekawy sposób przedstawił zebranym sylwetkę patrona szkoły, jego niezwykle interesującą biografię oraz wręczył nagrody rzeczowe uczniom, którzy zwyciężyli w konkursie wiedzy o Eugeniuszu Kwiatkowskim.

Po zakończeniu części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru uczniowie zaprezentowali program artystyczny.