w Skarżysku-Kamiennej

W Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej odbyły się szczególne uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości Polski, a także ze ślubowaniem uczniów pierwszej klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz Innowacji Wojskowej. Na uroczystość przybyli: Szef Wydziału Ogólnego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ppłk Jarosław Zdanowicz, z-ca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kielcach mjr Piotr Rokita, członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego pani Katarzyna Bilska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pani Renata Pacek.

Dyrektor szkoły pani Joanna Żurawka podkreśliła, że to uroczyste ślubowanie jest wyróżnieniem dla uczniów, ale też zobowiązaniem. Obchody rocznicy odzyskania niepodległości oraz ślubowanie miały bardzo uroczysty charakter. Trzeba zaznaczyć,
że dzięki wieloletniej współpracy szkoły z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
w Kielcach oraz otwartości Powiatu Skarżyskiego w Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych w tym roku szkolnym powstał Oddział Przygotowania Wojskowego.
Tę owocną i bardzo dobrą współpracę potwierdzili w swoich wystąpieniach: pani Katarzyna Bilska, pan ppłk Jarosław Zdanowicz oraz mjr Piotr Rokita. Podziękowali także nauczycielom: panu Jarosławowi Sosnowskiemu i pani Marcie Odorowskiej, którzy w tę współpracę są szczególnie zaangażowani. Wyrazili również podziw dla uczniów klasy OPW oraz Innowacji Wojskowej ZSTM, którzy wykazali się wzorową postawą i zaangażowaniem
w trakcie uroczystości, a także wzruszyli wszystkich zebranych, z pasją i przekonaniem odśpiewując Hymn Rzeczypospolitej Polskiej i Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Po uroczystym ślubowaniu ppłk Jarosław Zdanowicz wraz z Panią dyrektor Joanną Żurawką, wręczyli uczniom klas trzecich certyfikaty wieńczące 2-letnie szkolenie wojskowe w Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych w Kielcach w ramach Innowacji Wojskowej.

Dalsza część uroczystości była równie podniosła i wzruszająca. Sprawiły to występy uczniów, którzy zaprezentowali część artystyczną, a zwłaszcza odśpiewanie „Roty” oraz pieśni „Mury” Jacka Kaczmarskiego przez uczennicę Magdalenę Seweryńską, która przejmująco zinterpretowała obydwie pieśni, podkreślając powagę
i szczególny charakter uroczystości, który odczuli wszyscy zgromadzeni w auli ZSTM.