w Skarżysku-Kamiennej

       Dzięki otrzymanej dotacji celowej przyznanej na mocy umowy Nr 240_OPW/J/3300026563/888 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Powiatem Skarżyskim prowadzącym Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej w Technikum Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego od 01.09.2023r. funkcjonuje Oddział Przygotowania Wojskowego. Uczniowie OPW otrzymali dofinansowanie na zakup umundurowania oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW. Całkowity koszt wynosi 128 500,00 złotych. Wysokość dotacji to 102 800,00 złotych, wkład własny zapewniony przez Powiat Skarżyski to 25 700,00 złotych.

W OWP realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W części teoretycznej program realizowany jest przez szkołę, natomiast w części praktycznej – przez patronacką jednostkę wojskową: Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Szkolenie będzie kończyć 50-godzinny obóz szkoleniowy przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.