w Skarżysku-Kamiennej

Uczniowie naszej szkoły 31 marca podpisali umowy o stypendium ufundowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. To realizacja wdrożonego w 2010 r. autorskiego programu stypendialnego spółki, skierowanego do najlepszych uczniów kolejowych kierunków w 14 szkołach w całej Polsce.

Obecnie współpraca PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ze szkołami ponadgimnazjalnymi dotyczy czternastu placówek, w których w klasach o profilu kolejowym kształci się ponad 500 osób. W ramach tej współpracy z 59 uczniami szkół o kierunkach kolejowych (w tym z 9 uczniami ZSTM) zostały zawarte umowy stypendialne, na rok 2014 zaplanowano podpisanie 88 takich umów.W poniedziałek w siedzibie Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej miało miejsce uroczyste podpisanie umów stypendialnych z ósemką uczniów ZSTM objętych programem stypendialnym PKP PLK. Uczniowie skorzystają ze stypendiów w wysokości od 300 PLN /miesiąc (drugi semestr nauki) do 500 PLN /miesiąc (piąty – ostatni semestr nauki). Co ważne – stypendystom, po zakończeniu nauki, Spółka gwarantuje zatrudnienie. Już w bieżącym roku PLK planuje w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu, zatrudnić przygotowane osoby w zespołach utrzymania i diagnostyki drogi kolejowej oraz w zespołach inżynierii ruchu.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspierają placówki w staraniach o utworzenie kierunków kolejowych, m.in. przy opracowywaniu i organizacji programu praktyk zawodowych, wyposażaniu pracowni w pomoce dydaktyczne oraz zatrudnianiu pracowników PLK w charakterze wykładowców. Działania spółki związane z reaktywowaniem szkolnictwa kolejowego zmierzają do tego, by kształcenie praktyczne było prowadzone w ścisłym powiązaniu z pracodawcą.