w Skarżysku-Kamiennej

W poniedziałek 4 kwietnia odbyło się w szkole bardzo miłe spotkanie. Gościliśmy Krzysztofa Pióro – dyrektora Zakładów Linii Kolejowych w Skarżysku-Kam., Zbigniewa Wolskiego – zastępcę dyrektora do spraw technicznych, Grzegorza Szabata -naczelnika Działu PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych, Monikę Dąbrowską-pracownika PKP PLK, Katarzynę Bilską – członka rady powiatu oraz rodziców 15 naszych uczniów. Przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych podpisali z nimi umowy stypendialne, dzięki którym uczniowie będą otrzymywać comiesięczne wsparcie finansowe oraz zyskali możliwość zatrudnienia w PKP PLK S.A. po uzyskaniu tytułu technika potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Stypendia otrzymali:
Sandra Kozieł, Joanna Piętak, Mateusz Kaluga, Radosław Spadło – technicy dróg i mostów
Mateusz Kowalik, Patrycja Stąpór, Seweryn Zdziech, Paweł Bilski, Rafał Gajos, Diana Jaworska, Mateusz Brzózka,Sebastian Piętak, Kewin Parszewski, Wiktoria Dakus, Rafał Bajdel – technicy transportu kolejowego.

Serdecznie gratulujemy.