w Skarżysku-Kamiennej

Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych otworzył dziś nową pracownię mechatroniczną, wyposażoną w 6 stanowisk. Prace przy jej powstaniu trwały trzy lata.

Zorganizowano ją przy stosunkowo niedużych nakładach. Część pieniędzy pochodzi z subwencji oświatowej – przeznaczono je na pomoce dydaktyczne. Szkoła mogła liczyć również na sponsorów – dzięki nim pozyskano między innymi farby czy płytki.
– Najważniejsze, że rok przed egzaminem zawodowym w zawodzie Technik Mechatronik mamy już tę pracownie i uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia.  Nie jest to taka pracownia na miarę XXI wieku, ale dla potrzeb szkoły i standardów, które obowiązywać będą na egzaminie w zawodzie Technik Mechatronik jest wystarczająca.
Szkoła uzyskała również opinie OKE, dzięki czemu uczniowie nie będą musieli wyjeżdżać na egzamin do innych placówek.
0108 19 23 24