w Skarżysku-Kamiennej

Technikum nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 15 000 zł. w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3 – Kierunek Interwencji 3.2”.

Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana na:

  • doposażenie biblioteki w stoliki i krzesła,
  • modernizację stanowisk komputerowych dla uczniów,
  • zakup nowości wydawniczych z literatury polskiej i obcej,
  • zakup nagród książkowych dla uczniów.

Powyższe działania niewątpliwie będą miały wpływ na rozwój czytelnictwa w szkole.

W ramach realizacji programu zostaną przeprowadzone w szkole i poszczególnych klasach różnorodne działania mające na celu promowanie czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań młodzieży.