w Skarżysku-Kamiennej

30.09.2015 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podpisanie umów stypendialnych pomiędzy uczniami i Mesko S.A. W tym roku szkolnym stypendium i gwarancję pracy otrzymało 10. uczniów w zawodach technik mechanik i technik mechatronik. Są to:

Dawid Chylak 2ME
Filip Sułek 2ME
Karol Życiński 3MD
Przemysław Pela 3MD
Jakub Kaprzyk 3MM
Michał Banasik 3MM
Albert Bilski 4AM
Krystian Wójcik 4AM
Mikołaj Leszczyński 4AM
Igor Tabiś 4AM

Wszyscy uczniowie osiągnęli średnią ocen 4.0 oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, co jest warunkiem otrzymania stypendium fundowanego przez Mesko S.A. Kwota stypendium wynosi 300-350 zł. Po zakończeniu I semestru 2015/2016 do grona stypendystów dołączą uczniowie klas pierwszych.

Na tegoroczną uroczystość przybyli: p. starosta Jerzy Żmijewski, p. członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska, kierownik działu kadr Mesko S.A. p. Stefan Jaworski, pracownik działu kadr Mesko S.A. p. Iwona Nowek, uczniowie wraz z rodzicami, dyrekcja szkoły oraz wychowawcy.

Głos zabrali: p. starosta Jerzy Żmijewski, p. Katarzyna Bilska, p. Stefan Jaworski oraz prowadząca uroczystość p. dyr. Joanna Żurawka, która m.in. powiedziała, że nasza szkoła w kwietniu b.r. przystąpiła do Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej za szczególne osiągnięcia w realizacji szkolenia zawodowego i efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia uczniów na rzecz lokalnego rynku pracy.

Uroczystość, która przebiegała w bardzo miłej atmosferze zakończyła się słodkim poczęstunkiem.