w Skarżysku-Kamiennej

13.01.2015 w auli naszej szkoły odbył się konkurs dla uczniów klas trzecich gimnazjum.
Nie ma on charakteru olimpiady, jest skierowany do osób, dla których przedmioty ścisłe są czasem wielką zagadką. Mamy nadzieję, że dzięki takim zawodom matematyka, fizyka, chemia czy geografia staną się bardziej przyjazne i zrozumiałe.
Do konkursu zgłosiło się 6 czteroosobowych drużyn z Bliżyna, jedna drużyna z gimnazjum w Suchedniowie, a Skarżysko – Kamienną reprezentowały 4 drużyny z gimnazjum nr 3 i po jednym zespole z gimnazjum nr 1 i 4.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali różne zadania. Po zaciętej walce zwycięstwo odnieśli gimnazjaliści z Suchedniowa: Grzegorz Dulęba, Marta Frańczyk, Adam Fudala i Wiktor Hładki. Drugie i trzecie miejsce przypadło w udziale drużynom z Bliżyna. Pierwszą reprezentowali: Maja Byczyk, Wioleta Komar, Magdalena Wydra, Karolina Zygmunt, a drugą Weronika Ciuk, Konrad Gałczyński, Mikołaj Krzepkowski, Aleksandra Mróz. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
Organizatorami konkursu byli nauczyciele ZST-M:
Izabela Żak – matematyka
Ewa Sieczka – fizyka
Elżbieta Cieślik – geografia
Joanna Więckowska – chemia.
Serdecznie dziękujemy sponsorom konkursu, dzięki którym uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Byli to: Starostwo Powiatu Skarżyskiego, Firma Ubezpieczeniowa „ Gothap” – Tomasz Przekupień, radny miasta Jacek Ciepiński.