w Skarżysku-Kamiennej

Egzaminy w formie zdalnej w dniach 20 i 21.06.2020:

 1. A. Woźniak-Grad            – Podstawy przedsiębiorczości
 2. P. Berliński                      – Podstawy prawa pracy
 3. U. Zielińska – Smęder     – Zagrożenia w środowisku pracy
                                             – Zarządzanie systemami BHP
 4. R. Frąckiewicz                – Ergonomia w procesie pracy
 5. A. Chądzyński                – Ocena ryzyka zawodowego
                                            – Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków
                                              przy pracy i chorób zawodowych
                                            – Techniczne bezpieczeństwo pracy