w Skarżysku-Kamiennej

W czwartek 20 października 2016 roku w Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych połączone z obchodami Dnia Patrona Szkoły oraz ze spotkaniem uczniów z przyszłymi pracodawcami, którzy w ramach porozumienia ze szkołą zatrudniają uczniów tej szkoły w swoich zakładach pracy.

W uroczystości wzięła udział Katarzyna Bilska – członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Pracodawców reprezentowali: Krzysztof Pióro – dyrektor PKP PLK S.A. w Skarżysku-Kamiennej, Grzegorz Szabat – naczelnik PKP PLK S.A. w Skarżysku-Kamiennej, Mieczysław Mamla – Szef Zakładu Budowy Maszyn i Narzędzi Specjalnych w Mesko S.A., Paweł Motyl – reprezentujący Zakład Mechaniczno-Elektromechaniczny „Zamel”. W spotkaniu wzięła także udział przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych – Małgorzata Zolbach.

Spotkanie uświetniła musztra, którą zaprezentowali uczniowie uczestniczący w innowacji wojskowej z klasy mundurowej. W wystąpieniu p. Piotra Berlińskiego – nauczyciela historii w ZSTM przypomniana została sylwetka patrona szkoły inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, zaś uczniowie, którzy wykazali się w konkursie o patronie największą wiedzą, otrzymali nagrody. Klasy pierwsze po uroczystym ślubowaniu zostały oficjalnie powitane w gronie społeczności szkolnej i spotkały się z ciepłymi słowami przyjęcia ze strony pani dyrektor Joanny Żurawki, a także Samorządu Uczniowskiego. Ponadto pani dyrektor Joanna Żurawka podziękowała młodzieży ZSTM za uzyskanie tytułu: „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” za projekt „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie programu stypendialnego dla uczniów i współpracę z uczelniami” uznany za „Dobrą praktykę” w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2016”  organizowany przez Fundację „Fundację Współpracy” Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Pani Katarzyna Bilska nawiązała do obchodów dnia Patrona Szkoły i zachęciła do kultywowania tradycji myśli Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz do naśladowania jego mądrości życiowej. Życzyła uczniom, aby wybór wymarzonego zawodu przyniósł im wiele satysfakcji.

Przedstawicielka klas pierwszych w swoim wystąpieniu w imieniu młodzieży tych klas wyraziła radość z tego powodu, że może być członkiem grona uczniów ZSTM oraz zapewniła o tym, że uczniowie będą się starać, aby godnie reprezentować szkołę, czerpać z idei jej patrona i wykorzystywać je w życiu.

Każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał pomoc dydaktyczną – e-booka z wgranymi podręcznikami i materiałami potrzebnymi do nauki przedmiotów zawodowych. Następnie Mieczysław Mamla z Mesko S.A. oraz Paweł Motyl z zakładu „Zamel” rozdali uczniom uczestniczącym w programie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” certyfikaty. Jest to program mający na celu rozwój edukacji, aktywizację społeczeństwa i podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Po uroczystościach związanych z obchodami Dnia Patrona i ślubowaniem klas pierwszych głos zabrali przedstawiciele zakładów pracy, którzy pogratulowali uczniom ZSTM wyboru szkoły gwarantującej swoim absolwentom gruntowne wykształcenie, doskonałe przygotowanie zawodowe oraz pracę. Przybliżyli wszystkim zebranym specyfikę reprezentowanych przez siebie przedsiębiorstw i zawodów oraz zachęcili do zainteresowania się ich ofertą. Mieczysław Mamla chwalił uczniów odbywających praktyki w Mesko S.A. Poinformował też o zatrudnieniu kolejnej grupy uczniów przez ten zakład pracy. Chwalił także długoletnią współpracę zakładów Mesko S.A. z ZSTM. Dyrektor Krzysztof Pióro potwierdził podpisanie kolejnych umów stypendialnych pomiędzy szkołą a PKP PLK oraz fakt zatrudniania uczniów ZSTM. Paweł Motyl zwrócił uwagę na to, że zawody, w których kształci szkoła, są poszukiwane na rynku pracy.

Trzeba zaznaczyć, że Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych systematycznie od kilku lat organizuje spotkania z pracodawcami, w których uczestniczą zarówno uczniowie szkoły, jak i zaproszeni gimnazjaliści, aby w ten sposób przedstawić młodym ludziom tendencje na rynku pracy i pomóc im zaplanować przyszłą karierę zawodową. Spotkania te są doskonałą formą doradztwa zawodowego i świadectwem tego, że szkoła dba o przyszłość zawodową swoich uczniów.