w Skarżysku-Kamiennej

            We wtorek 26.04.2016r. w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej odbyły się jak co roku dni otwarte szkoły, na które zostali zaproszeni goście-przedstawiciele zakładów pracy współpracujących z placówką. Dla uczniów gimnazjów uczestniczących w spotkaniu było to interesujące i pouczające doświadczenie, dzięki któremu przekonali się, że wybór dalszej nauki w technikum ma swoje uzasadnienie, a Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych to szkoła, która podjęła realną walkę z bezrobociem,    dbając o zawodową przyszłość swoich uczniów.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:

– Katarzyna Bilska, członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego,

– Zdzisław Kobierski, Starachowicka Strefa Ekonomiczna, przewodniczący Świętokrzyskiego    Klastra Edukacji Zawodowej i Piotr Babicki, sekretarz ŚKEZ,

– naczelnik Grzegorz Szabat i Monika Dąbrowska, PKP PLK Zakład Linii Kolejowych

w Skarżysku-Kamiennej,

– Paweł Motyl, Zamel Zakład Mechaniczno-Elektromechaniczny p.Andrzeja Skorupki,

– Michał Pala,Palacar.

– dyrektor Bogdan Mazur, PKP Energetyka Zakład Świętokrzyski,

– dyrektor Monika Kowalczyk-Kogut, specjalista ds. promocji Beata Rybarczyk-Czajkowska, Tadeusz Sikora, Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej,

– kierownik wydziału ekspedycyjno-rozdzielczego Danuta Przedzińska, pion kapitał ludzki Jolanta Rozpara, rekruter Paulina Głuch, Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych w Kielcach,

– kierownik Michał Poros, Centrum Geoedukacji Geopark w Kielcach,

– Małgorzata Zolbach i Mateusz Leszczyński, Rada Rodziców ZSTM.

Zaproszeni uczniowie obejrzeli prezentację atrakcyjnych kierunków, jakie ma do zaoferowania ZSTM, zwiedzali szkołę, obejrzeli pokazy innowacji wojskowej i policyjnej. Widać było, że doskonale się bawili i pozytywnie wypowiadali o szkole.

Najważniejszym punktem dni otwartych było spotkanie z przedstawicielami zakładów pracy-przyszłymi pracodawcami. Spotkanie to dowodzi, że ZSTM jest szkołą, której zależy, aby jej uczniowie nie powiększali szeregów bezrobotnych, ale znaleźli odpowiednie zatrudnienie. Świadczą o tym umowy podpisane m.in. z PKP PLK, zakładami Mesko S.A.,  firmą PALACAR, zakładami „Tabor Dębica”, które oferują pracę i praktyki dla uczniów poszczególnych kierunków.

W ramach uruchomienia nowego zawodu – technik geolog, szkoła podjęła współpracę z Centrum Geoedukacji w Kielcach, gdzie uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę na zajęciach terenowych podczas wycieczek przedmiotowych. Dzisiaj gimnazjaliści spotkali się  z kierownikiem Centrum Geoedukacji panem Michałem Parasem i zapoznali się z możliwościami kształcenia na kierunku technik geolog.

Oferta edukacyjna szkoły jest ściśle ukierunkowana na profesje rozwojowe i dobrze płatne na rynku pracy. Zespół  Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej jest jedyną szkołą w województwie świętokrzyskim, a jedną z nielicznych w Polsce, która przystąpiła do autorskiego programu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzięki temu wielu uczniów ZSTM pobiera bezzwrotne stypendia fundowane  w wysokości od 300 do 500 zł miesięcznie oraz może podjąć pracę. Spółka wspiera szkołę poprzez doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, organizowanie praktyk zawodowych i wycieczek. Systemem stypendialnym objęte są klasy: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego ( maszynista).

Stypendia otrzymują również uczniowie kierunków technik mechanik i mechatronik w ramach umowy z ,,Mesko’’ S.A.

Ważnym punktem programu dni otwartych było podpisanie umowy intencyjnej między ZSTM a Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej dotyczącej wzajemnej współpracy. Natomiast w trakcie spotkania z przedstawicielami Poczty Polskiej S.A. młodzież gimnazjalna i uczniowie klas logistycznych otrzymali propozycję pracy w czasie wakacji.

ZSTM jest szkołą z tradycjami, która dostosowuje się do wymogów edukacyjnych XXI wieku. Uczestniczy w wielu projektach unijnych, współpracuje z uczelniami wyższymi, umożliwia uczniom poszerzanie wiedzy na dodatkowych zajęciach z przedmiotów maturalnych i zawodowych oraz wyposaża pracownie w nowoczesny sprzęt.

Dla uczniów, którzy w przyszłości chcą znaleźć pracę w służbach mundurowych szkoła proponuje innowację wojskową i policyjną. Młodzież często wyjeżdża na strzelnicę w Starachowicach oraz na zajęcia do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, a po dwuletnim szkoleniu otrzymuje certyfikaty.

Z dzisiejszego  spotkania  gimnazjaliści wyszli z przekonanie, że ci z nich, którzy podejmą naukę w ZSTM, mają po ukończeniu tej szkoły szeroki wachlarz możliwości: otrzymują wykształcenie ogólne, maturę, zdobywają atrakcyjny zawód, tytuł technika, mogą kontynuować naukę na wyższej uczelni na dowolnie wybranym kierunku, mają szeroka ofertę pracy, wysokie stypendia, a także dofinansowanie do studiów wyższych.

ZSTM to dobry wybór na przyszłość!