w Skarżysku-Kamiennej

W środę 16 maja 2018 r. w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach klasa druga innowacji wojskowej Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych odebrała certyfikaty ukończenia dwuletniego szkolenia. Certyfikaty z ramienia Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wręczył płk Paweł Polak. W uroczystości uczestniczyli: dyrektor szkoły Joanna Żurawka, szef sekcji wychowawczej w CPdMZ  mjr Andrzej Szostak oraz opiekun innowacji Jarosław Sosnowski. W czasie uroczystości podsumowano także wyniki szkoleń i wręczono nagrody za udział w konkursie „Polskie drogi do niepodległości”. Uroczystość stanowi zwieńczenie dwuletniego szkolenia, którego celem jest propagowanie wiedzy wojskowej oraz popularyzowanie wśród młodzieży postaw proobronnych i patriotycznych. Uczniowie w ramach szkolenia, biorąc udział w zajęciach w CPdMZ, nabywają umiejętności w zakresie obronności, obsługi broni palnej i strzelania, pierwszej pomocy, zachowań w różnych sytuacjach kryzysowych, łączności, terenoznawstwa. W ramach innowacji  młodzież doskonali umiejętności strzeleckie na strzelnicy „Świt” w Starachowicach.

Równocześnie uczniowie klasy pierwszej Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych brali udział w cyklicznym szkoleniu w CPdMZ.

Tematyka zajęć dotyczyła:

  • łączenia czynności do strzelania z kbk AKMS,
  • strzelania z trenażera TCW-97 „CYKLOP”,
  • budowy, przeznaczenia, danych taktyczno-technicznych, składania i rozkładania kbk AKMS,
  • ochrony przeciwchemicznej – indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych i skóry.