w Skarżysku-Kamiennej

20 stycznia 2020 r. młodzież ZSTM spotkała się w auli szkolnej z dyrekcją szkoły i nauczycielami, aby poznać wyniki klasyfikacji klas 1-3 za I semestr 2019/2020. W pierwszej części spotkania pani wicedyrektor Elżbieta Cieślik  przedstawiła  ranking klas wg średniej ocen. Najlepsze wyniki osiągnęły klasy:

  1. 3TK
  2. 2TK
  3. 1TK
  4. 1T
  5. 1M

Następnie został przedstawiony ranking klas wg frekwencji. Najlepiej wypadły w nim następujące klasy:

  1. 1T
  2. 1M
  3. 2TK
  4. 1TK
  5. 3TK

Pani dyrektor Joanna Żurawka przedstawiła młodzieży nazwiska najlepszych uczniów szkoły, którzy osiągnęli średnią ocen 4,0 i powyżej. Jest ich 71 w klasach 1-3 i 16 w klasach czwartych.

Gratulujemy! Mamy nadzieję na jeszcze lepsze wyniki na zakończenie roku szkolnego.

Ostatnim akcentem spotkania było wręczenie przez p.Marzenę Brachę 15 uczniom certyfikatów potwierdzających udział w praktykach zagranicznych w ramach projektu  Erasmus +, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W tym roku szkolnym najlepsi uczniowie kl.2LM i 3EE wyjechali do Barcelony.  Pracując w zagranicznych firmach mogli zdobywać wiedzę i szkolić umiejętności w wybranym zawodzie oraz doskonalić znajomość języków obcych.