w Skarżysku-Kamiennej

10.12.2015r. w Kinotece Multiplex Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród za udział w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2015”. Nasza absolwentka Justyna Gadowska zajęła II miejsce w specjalności technik logistyk. Nagrodę z rąk pana Piotra Janickiego, Prezesa SIMP oraz Przewodniczącego Komisji Konkursowej pana Stanisława Królikowskiego odebrała pani dyrektor Joanna Żurawka.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, zrzeszające inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją porządkową, działającą na rzecz użyteczności społecznej i pożytku publicznego w celach niezarobkowych. SIMP jest naukowo–technicznym stowarzyszeniem twórczym, którego podstawowymi działaniami są: rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków, a także tworzenie klimatu współpracy i solidarności oraz przestrzegania etyki zawodowej w ich działalności profesjonalnej i społecznej.

Nasza szkoła współpracuje z oddziałem SIMP, który ma swoją siedzibę w Starachowicach. Jego przewodniczący pan Jan Pudło wraz z zastępcą panem Andrzejem Bartkiewiczem uczestniczyli w Gali w Warszawie.Współorganizatorami konkursu byli: grupa WYG, UDT, a honorowy patronat objęło MEN – Wydział Szkolnictwa Zawodowego. Należy podkreślić, że konkurs o tytuł najlepszego technika – absolwenta stawia duże wymagania przed zgłoszonymi kandydaturami. Komisja brała pod uwagę m.in. punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej, wyniki egzaminów zewnętrznych: maturalnego i zawodowego, udział w konkursach, olimpiadach oraz pobieranie stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia szkoły.

Duże brawa dla absolwentki ZST-M Justyny Gadowskiej za tak duże osiągnięcie.