w Skarżysku-Kamiennej

Informujemy wszystkich uczniów i absolwentów, że legitymacja szkolna musi mieć numer PESEL właściciela i stempel szkoły.

Wszystkich, którzy jeszcze nie posiadają takiego wpisu zapraszamy do sekretariatu szkoły.

      Legitymacja bez tych wpisów jest NIEWAŻNA.

ZAPRASZAMY