w Skarżysku-Kamiennej

5 grudnia 2014 roku w Sali Herbowej Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji odbyło się zakończenie programu, którego celem było poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków i innych środków odurzających oraz rozprzestrzeniania się wirusa HIV/AIDS.
W konkursie, który został ogłoszony przez PCK we wrześniu wzięło udział 11 szkół gimnazjalnych i 7 ponadgimnazjalnych z powiatu skarżyskiego, działających w strukturach Oddziału Rejonowego PCK. Szkoły przeprowadziły eliminacje, a do konkursu na szczeblu powiatowym przystąpiły
po 3 osoby z każdej placówki,które najlepiej napisały test. Spotkanie w Sali Herbowej miało
na celu wyłonienie laureatów konkursu.
Członkowie komisji uznali, że uczniowie wykazali się dostateczną wiedzą na tematy dotyczące profilaktyki uzależnień i ogłosili wyniki.
I miejsce – Gimnazjum we Wzdole Rządowym
II miejsce – ZSTM, III LO, Zespół Szkół z Suchedniowa
III miejsce – Gimnazjum ze Skarżyska Kościelnego, Gimnazjum z Suchedniowa, I LO, II LO
Wszyscy uczniowie biorący udział w podsumowaniu programu otrzymali z rąk prezydenta Romana Wojcieszka nagrody rzeczowe, ufundowane przez Urząd Miasta Skarżyska – Kamiennej.