w Skarżysku-Kamiennej

5 października 2017 r. do grona stypendystów dołączyło dziewięcioro uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku–Kamiennej. To przyszli technicy transportu kolejowego. Wszyscy otrzymają comiesięczne stypendia, a po uzyskaniu tytułu technika możliwość zatrudnienia u zarządcy infrastruktury. Zakład Linii Kolejowych w SkarżyskuKamiennej zatrudnił już 14 absolwentów, którzy byli objęci programem stypendialnym. PKP PLK S.A. od kilku lat współpracują ze szkołami kształcącymi kolejarzy. Dzięki takim działaniom przygotowywani są przyszli pracownicy kolei.

Obecnie uczniowie Zespołu Szkół Transportowo Mechatronicznych korzystają ze stypendiów fundowanych przez PKP PLK S.A. To przyszli technicy dróg i mostów kolejowych (klasa III), technicy transportu kolejowego (klasa III i IV), oraz technicy elektroenergetycy transportu szynowego (klasa IV).

PLK wspierają rozwój kolejowego szkolnictwa zawodowego. Placówkom, które kształcą m.in. na kierunkach technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, automatyk sterowania ruchem kolejowym czy technik transportu kolejowego poza fundowaniem stypendiów oferujemy pomoc w organizowaniu praktyk, oraz wsparcie specjalistycznej kadry. Dzięki temu zyskujemy przygotowanych pracowników, co znacznie ułatwia im nie tylko rozpoczęcie, ale i efektywną pracę mówi Krzysztof Pióro, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej.

Ponadto PLK oferują wsparcie przy opracowywaniu programu i organizacji praktyk zawodowych, a także zapewniają pomoc przy tworzeniu zaplecza dydaktycznego i udostępniają wykwalifikowanych wykładowców przedmiotów zawodowych.

Program stypendialny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły w 2010 roku. Uczniowie otrzymują 250 zł stypendium już w drugim roku nauki, czwartoklasiści 450 zł miesięcznie. Dodatkowo regulamin programu stypendialnego przewiduje na koniec każdego roku szkolnego stypendyście, który uzyskał średnią z przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 4,0 wypłatę jednorazowego bonusu w wysokości 500 zł.

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium:
1. Klaudia Kołodziej, średnia ocen ogólna 4,85, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4,75
2. Wiktoria Arak, średnia ocen ogólna 4,6, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4,5
3. Damian Wołoszyn, średnia ocen ogólna 4,5, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4,75
4. Marcin Gajos, średnia ocen ogólna 4,5, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4,75
5. Weronika Arak, średnia ocen ogólna 4,45, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4,25
6. Paulina Stando, średnia ocen ogólna 4,85, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4
7. Wiktoria Gut, średnia ocen ogólna 4,35, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4
8. Kamil Gubiec, średnia ocen ogólna 4,3, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4
9. Jakub Tomczyk, średnia ocen ogólna 4,31 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4,85