w Skarżysku-Kamiennej

05.10.2017r Innowacja wojskowa ZST-M gościła w jednostce wojskowej. Szkolenie w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018 przebiega zgodnie z planem. Podczas zajęć realizowane były następujące zagadnienia:

Klasa I

szkolenie obywatelskie:
– historia, tradycje i zadania Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych,
– szkolenie żołnierzy na potrzeby misji zagranicznych i służby przygotowawczej
.

regulaminy:
– wojskowe przepisy mundurowe,
– s
topnie wojskowe.

Klasa II

szkolenie ogniowe:
– zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią,
– zasady bezpieczeństwa na strzelnicy,
– zasady celowania, typowe błędy w technice strzelania,
– p
rzyjmowanie postaw strzeleckich,
– b
udowa, przeznaczenie i dane taktyczno – techniczne, składanie i rozkładanie broni 5.56 mm kbs „BERYL” .

szkolenie saperskie:
– miny wojsk własnych,
– zasadnicze miny państw ościennych.

Po odbyciu szkolenia innowacja brała udział w prezentacji sprzętu i uzbrojenia oraz pojazdów wojskowych, zwiedzała teren jednostki w ramach Dnia Otwartego Koszar.