w Skarżysku-Kamiennej

Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej po raz kolejny zaprosił gimnazjalistów na spotkanie z przedstawicielami zakładów współpracujących ze szkołą – przyszłych pracodawców. W spotkaniu wzięli udział:

 • Starosta Powiatu Skarżyskiego Jerzy Żmijewski,
 • członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Katarzyna Bilska,
 • wiceprezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Zdzisław Kobierski oraz Piotr Babicki,
 • naczelnik działu ds. pracowniczych PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej Grzegorz Szabat
 • wiceprezes Sp. z o.o. Tabor Dębica Małgorzata Kliś,
 • kierownik Działu Technicznej Obsługi Produkcji Zakładu Budowy Maszyn i Narzędzi Specjalnych Mesko S.A. Tadeusz Głowacz,
 • pracownik Mesko S.A. Iwona Nowek,
 • Zakład Mechaniczno-Elektromechaniczny ZAMEL Andrzej Skorupka,
 • Firma PALACAR Michał Pala,
 • z-ca dyrektora ds. technicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej Janusz Jóźwik,
 • Przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Zolbach
 • gimnazjaliści i uczniowie ZSTM.

Podstawowym celem spotkania była promocja szkolnictwa zawodowego oraz kierunków oferowanych przez naszą szkołę, które są ściśle związane z potrzebami lokalnego rynku pracy. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego zachęcali uczniów gimnazjum, aby po zakończeniu nauki w trzeciej klasie wybierali szkoły zawodowe. Nasza szkoła, która ma bardzo atrakcyjną ofertę kierunków i współpracuje z wieloma z pracodawcami daje uczniom gwarancję pracy i stypendia, a także kształci uczniów w zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie.

W czasie swoich wystąpień przedstawiciele zakładów pracy podkreślali bardzo dobrą współpracę z ZSTM, potrzebę kształcenia w zawodach oferowanych przez szkołę oraz chęć zatrudnienia uczniów. Młodzież otrzymała także pełną i szczegółową informację na temat specyfiki pracy w danym zakładzie, zaproszenie do zwiedzania i podejmowania praktyk zawodowych.

W trakcie spotkania został podpisany list intencyjny z kolejnym zakładem pracy TABOR DĘBICA, na mocy którego uczniowie kierunków kolejowych będą mogli podejmować praktyki, a także otrzymać stypendium. Wszyscy zgromadzeni mieli również okazję wziąć udział w uroczystym wbijania gwoździa do sztandaru szkoły przez pana Janusza Jóźwika, zastępcę dyrektora MPWiK. Uroczystość ta odbyła się przy udziale pięknie prezentujących się uczniów klas mundurowych innowacji wojskowej.

W spotkaniu wzięło udział ponad stu gimnazjalistów z powiatu skarżyskiego i starachowickiego. Z uwagą i zainteresowaniem wysłuchali oni wypowiedzi zaproszonych gości, a także zwiedzali szkołę. Mamy nadzieję, że zachęci ich to do rozpoczęcia nauki w ZSTM.

Dzisiejsze spotkanie to kolejny przykład na to, że szkoła dba o swoich uczniów, potrafi w atrakcyjny sposób przedstawić perspektywy ich zawodowego rozwoju oraz zapewnić zatrudnienie swoim przyszłym absolwentom.