w Skarżysku-Kamiennej

Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych jest jedyną placówką w województwie świętokrzyskim, która przystąpiła do autorskiego programu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., skierowanego  do najlepszych uczniów kierunków kolejowych w 14 szkołach w całej Polsce. Jest to program stypendialny, który gwarantuje również pracę po zakończeniu nauki na kierunkach zamawianych przez Spółkę.Siedemnastu uczniów kształcących się w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych pobiera bezzwrotne stypendia fundowane w wysokości od 300–500 złotych miesięcznie przez 4 lata nauki.

 Działania spółki związane z reaktywowaniem szkolnictwa kolejowego zmierzają do tego by kształcenie praktyczne było prowadzone w ścisłym powiązaniu z pracodawcą. PKP PLK wspiera placówkę między innymi poprzez doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, organizowanie praktyk zawodowych czy wycieczek przedmiotowych.

Od nowego roku szkolnego systemem stypendialnym objęte będą klasy: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego ( maszynista) oraz w zasadniczej szkole zawodowej – monter nawierzchni kolejowej.  PKP PLK potrzebuje fachowców w wyżej wymienionych zawodach, Spółce potrzebni są młodzi pracownicy, gdyż średnia wieku np. maszynistów to 55 lat. Na dzień dzisiejszy potrzebnych jest około 700 osób pracujących w tym zawodzie, dlatego ich praca jest tak dobrze płatna. Średnie zarobki maszynisty to 5500 zł ( młody pracownik zaraz po szkole bierze na rękę 3000zł, a bardziej doświadczony może zarobić nawet 7000zł.)

W ciągu 5 lat PKP PLK chciałyby zatrudnić 350 techników dróg i mostów kolejowych, 180 techników-automatyków sterowania ruchem kolejowym oraz 780 techników transportu kolejowego – poinformowała Magdalena Jończyk, zastępca dyrektora Biura Spraw Pracowniczych, PKP Polskie Linie Kolejowe podczas pierwszego dnia konferencji „Wyzwania polskiej infrastruktury kolejowej”, poświęconego problematyce szkoleń i kwalifikacji kadry odpowiedzialnej m.in. za prowadzenie ruchu kolejowego na sieci.