w Skarżysku-Kamiennej

Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych ogłasza ofertę na realizację zadania w ramach projektu pt. „Uczymy nowocześnie w ZSTM”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nr umowy RPSW.08.05.01-26-0031/20-00. Zadanie polega na przeprowadzeniu podstawowego kursu programowania sterowników PLC Siemens S7-1200 w II półroczu roku szkolnego 2021/2022. Planowany pierwszy termin zajęć: 17-21.01.2022r. (kolejne terminy, po ustaleniu zostaną podane do wiadomości). Zajęcia prowadzone w wymiarze 40 godzin lekcyjnych dla dwóch grup.

Ofertę w zaklejonych kopertach należy złożyć w sekretariacie Szkoły ul. Legionów 119, 26-110 Skarżysko-Kamienna do dnia 10.01.2022r.