w Skarżysku-Kamiennej

O godz.9.30 1 września 2015 roku uroczyście powitaliśmy nowy rok szkolny. Uczniowie i nauczyciele, licznie zgromadzeni w auli szkolnej odśpiewali hymn państwowy, co stało się już tradycją szkoły. Nie zapomnieliśmy również, że data ta oznacza nie tylko zakończenie wakacji i początek roku szkolnego, ale zbiega się też z rocznicą wybuchu II wojny światowej, co podkreśliła w swoim wystąpieniu p.dyr. Joanna Żurawka. W związku z tym minutą ciszy uczciliśmy śmierć ofiar II wojny, a delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem bohaterów tego okresu.

Uczniowie i pedagodzy z zainteresowaniem wysłuchali słów p.dyr. Joanny Żurawki, która z radością przywitała wszystkich, szczególnie zaś ciepło zwróciła się do uczniów klas pierwszych, rozwiewając ich ewentualne obawy charakterystyczne dla podejmowania nauki w nowym miejscu.

Nasza szkoła niezmiennie cieszy się dużą sympatią młodzieży i zaufaniem rodziców, czego dowodem jest tegoroczny nabór. W tym roku szkolnym do ZSTM dołączyło wielu uczniów. Zyskaliśmy trzy liczne klasy pierwsze technikum oraz jedną klasę w szkole policealnej. Interesująca dla wszystkich zgromadzonych była także przekazana przez p.dyr. Elżbietę Cieślik informacja o wynikach egzaminów zawodowych – zdawalność była bardzo dobra, a w zawodzie technik mechanik stuprocentowa.

Trzeba podkreślić, że mimo zakończenia wakacji wszyscy uczniowie przybyli do szkoły uśmiechnięci, w bardzo dobrych nastrojach, z pozytywną energią, co dobrze wróży na cały następny rok. Życzymy powodzenia i sukcesów, zwłaszcza pierwszoklasistom.