w Skarżysku-Kamiennej

W czwartek 19.04.2018r innowacja wojskowa Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych szkoliła się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. To kolejny etap przygotowań w ramach współpracy szkoły z jednostką wojskową.

Dla uczniów klas drugich były to ostatnie zajęcia przed otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego odbycie dwuletniego szkolenia w CPdMZ.

Tematyka zajęć dla klas pierwszych obejmowała następujące zagadnienia:

  • musztra zespołowa,
  • postawy strzeleckie, zasady celowania – błędy w technice strzelania,
  • zasady bezpieczeństwa na strzelnicy,
  • budowa, dane techniczne kbk AKMS
  • składanie, rozkładanie broni.

Tematyka zajęć dla klas drugich obejmowała zagadnienia:

  • test wiedzy historycznej: „Polskie drogi do niepodległości”,
  • doskonalenie strzelania z trenażera „Cyklop” – sprawdzian,
  • rzut granatem w różnych postawach,
  • budowa, przeznaczenie granatów ręcznych F-1 i RG 42.

Ciekawe zajęcia i piękna wiosenna aura owocowała dobrymi humorami.