w Skarżysku-Kamiennej

3 grudnia 2014 w auli Zespołu Szkół Transportowo- Mechatronicznych nastąpiła inauguracja cyklu spotkań promujących kształcenie zawodowe wśród młodzieży. Pierwsze spotkanie odbyło się z udziałem uczniów z Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku Kamiennej oraz Gimnazjum w Bliżynie.
Zaproszona młodzież została przywitana przez panią dyrektor ZST-M mgr Joannę Żurawkę. Następnie goście uczestniczyli w prezentacji multimedialnej dotyczącej oferty edukacyjnej ZST-M skierowanej do absolwentów gimnazjum, poznając program kształcenia w zawodach: technik mechatronik, technik mechanik, technik logistyk, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik dróg i mostów kolejowych. Zaprezentowana została także szeroka oferta szkoły dotycząca zajęć pozalekcyjnych oraz osiągnięcia naukowe i sportowe jej uczniów. Przedstawiono również informacje o stypendiach skierowanych do uczniów ZST-M ze strony przyszłych pracodawców.
W dalszej części spotkania młodzież zapoznała się z biografią obecnego patrona szkoły – inż. Eugeniusz Kwiatkowskiego oraz jego wkładem w uprzemysłowienie przedwojennej Polski, w tym naszego regionu – Centralnego Okręgu Przemysłowego. Prezentacji towarzyszył konkurs z nagrodami, dotyczący wiedzy o inż. Kwiatkowskim.
Cała impreza, przebiegająca w radosnej atmosferze, wzbudziła autentyczne zainteresowanie uczestników. Na zakończenie spotkania zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z bazą dydaktyczną ZST-M.
Dyrekcja i grono pedagogiczne zapewniają, że to dopiero początek serii spotkań promujących kształcenie zawodowe wśród młodzieży w ZST-M.
Program imprezy przygotowali nauczyciele ZST-M: Małgorzata Pisarek, Ewa Sieczka, Piotr Berliński oraz Dariusz Sala.