w Skarżysku-Kamiennej

15.11.2014r w CPdMZ W Kielcach odbył się II Festiwal Piosenki Wojskowej „Żołnierska Nuta” o Puchar Wiceminister Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz.

Wzięli w nim udział reprezentanci naszej szkoły:
MACIEJ ULEWIŃSKI-KL 1TL
JACEK WYKROTA-3AL
KAROLINA DZIERZGWA-3AL
Gratulujemy. Dobra zabawa

Cele festiwalu:
• promowanie amatorskiej twórczości artystycznej;
• rozwijanie współpracy między różnymi środowiskami poprzez działalność kulturalną;
• krzewienie uczuć patriotycznych, tradycji i historii;
• patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży przez kultywowanie artystycznej twórczości wojskowej;
• ukazanie osiągnięć artystycznych wojskowych ośrodków kultury na festiwalu w formie piosenki żołnierskiej;
• poszerzanie oferty kulturalnej w mieście Kielce oraz w środowisku wojskowym;
• kultywowanie tradycji wojskowych ośrodków kultury oraz integracji społecznej;
• wymiana doświadczeń w dziedzinie wokalnej, aranżacji muzycznej i organizacji festiwali o szerokim ogólnopolskim wydaniu