w Skarżysku-Kamiennej

12.11.2014 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wstępie pani dyrektor Joanna Żurawka wygłosiła krótkie przemówienie, w którym podkreśliła, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu patriotyzm. Uczniowie zaprezentowali interesujący program artystyczny, urozmaicony prezentacją multimedialną, przygotowany pod opieką p.Iwony Kowalik i p.Piotra Berlińskiego.
Ważnym momentem uroczystości było przybicie gwoździ do nowego sztandaru szkoły przez kolejnych sponsorów. Byli to: p.Grażyna Nowak – przewodnicząca ZNP, p.Marta Pawlak – przewodnicząca NSZZ „ Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania ( w jej imieniu gwóźdź wbił p.Krzysztof Ślosarczyk ), p. Andrzej Dąbrowski – przedstawiciel Rady Miasta, były absolwent TZN, uczeń klasy 2MM Piotr Głowacki, Małgorzata i Robert Pisarkowie oraz uczniowie każdej klasy ZSTM wraz z wychowawcami.