w Skarżysku-Kamiennej

16 października w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kam. odbyła się akademia z okazji 100-lecia PCK, którą poprowadził znany prezenter telewizyjny Mateusz Szymkowiak. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości: przedstawiciele władz miasta i powiatu, Prezes Zarządu PCK w Skarżysku – Kam. doktor Paweł Bodzenta, przedstawiciele władz wojewódzkich, przedstawiciele zarządu wojewódzkiego PCK, honorowi krwiodawcy, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych ze Skarżyska i okolic oraz uczniowie z opiekunami szkolnych kół PCK.

Podczas uroczystości zostali wyróżnieni honorowi krwiodawcy – mieszkańcy naszego miasta, którzy otrzymali medale za wieloletnie oddawanie krwi na rzecz potrzebujących. Także nasza szkoła za zajęcie III miejsca w XVI edycji turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” została nagrodzona pucharem i dyplomem. Wszyscy honorowi krwiodawcy z naszej szkoły otrzymali drobne upominki od sponsorów. Dodatkowo opiekunka szkolnego koła PCK pani Ewa Jaworska otrzymała statuetkę jako wyraz podziękowania za wieloletnią i aktywną działalność na rzecz PCK.

Impreza była urozmaicona występami artystycznymi dzieci i młodzieży. Po akademii wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek i bardzo smaczny tort.

Uczniom naszej szkoły należą się duże podziękowania za dzielenie się tym, co jest najcenniejsze i nie da się wyprodukować w laboratoriach – własną krwią.

Należy także wspomnieć, że nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”. W związku z tym 19 września w auli naszej szkoły odbył się pierwszy pobór krwi. Udział wzięli pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu.

Wszystkim honorowym krwiodawcom serdeczne podziękowania.