w Skarżysku-Kamiennej

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się

24 sierpnia 2021 roku o godzinie 9.00

Zdający egzamin przychodzą na godzinę 8.00

Wszystkie egzaminy (język polski, matematyka, język obcy) rozpoczynają się o tej samej porze