w Skarżysku-Kamiennej

W środę 27 maja w naszej szkole gościli gimnazjaliści z powiatu skarżyskiego, dla których przygotowano spotkanie z pracodawcami w ramach doradztwa zawodowego. Uczestniczyli w nim także uczniowie ZSTM.

Gimnazjaliści obejrzeli prezentację dotyczącą kierunków nauczania w naszej szkole, uczestniczyli w programie „Bezpieczny przejazd”, zwiedzali szkołę, rywalizowali w konkursie językowym zorganizowanym przez p. Iwonę Wąsowską, brali udział w mini konkursach wiedzy technicznej, które umożliwiły im zbadanie predyspozycji zawodowych. Najważniejszym punktem programu tego dnia było jednak spotkanie z przyszłymi pracodawcami, przedstawicielami PKP PLK S.A. oraz firmy PALACAR.

Przedstawiciele kolei zapewnili młodzież o kontynuacji współpracy ze szkołą, gwarantującą stypendia i pracę po jej ukończeniu. Poinformowali o brakach kadrowych, które PKP chce uzupełnić w najbliższym czasie o dobrze wykwalifikowaną kadrę. Dzięki przystąpieniu naszej szkoły do autorskiego programu, skierowanego do uczniów kierunków kolejowych, który zmierza do tego, aby kształcenie praktyczne było prowadzone w ścisłym powiązaniu z pracodawcą taka kadra, złożona z absolwentów naszej szkoły już w tym roku zasili szeregi pracowników kolei.

Współpracy ZSTM ze spółką PKP PLK S.A. zawdzięczamy doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, organizowanie praktyk zawodowych czy wycieczek przedmiotowych.
W czasie środowego spotkania przedstawiciel firmy PALACAR podpisał ze szkołą list intencyjny oraz zapewnił, że w ramach współpracy zaprasza uczniów kształcących się na kierunku technik mechanik operator obrabiarek CNC na praktyki zawodowe, a w przyszłości również do pracy.

ZSTM planuje nawiązać współpracę z zakładami spoza województwa świętokrzyskiego, a także kraju, co daje uczniom gwarancję lepszego rozwoju w zakresie kształcenia praktycznego.
Mamy nadzieję, że takie spotkania i rozmowy utwierdzają uczniów ZSTM w przekonaniu, że dokonali dobrego wyboru kształcenia.