w Skarżysku-Kamiennej

W naszej szkole od wielu lat bardzo aktywnie działa koło ekologiczne pod kierunkiem p.Małgorzaty Pisarek. W maju zorganizowano konkurs, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw proekologicznych.

Organizatorzy postanowili zwrócić naszą uwagę na gospodarkę odpadami i ich powtórne wykorzystanie. Zaproponowali uczniom wykonanie plakatów o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej oraz zrobienie zabawek i maskotek z odpadów. Najaktywniej włączyli się do udziału w konkursie uczniowie z klasy 1 TL. Dziewczyny wykonały ubrania z papieru, folii i plastiku i przygotowały pokaz mody ekologicznej, który poprowadziła Karolina Adamczyk. Jej koleżanki i ona sama wystąpiły w roli modelek.

Odbyły się również zawody klasowe, polegające na wspólnym rozwiązywaniu testu o tematyce zdrowotnej i związanej z ochroną środowiska. Uczniowie wyróżnieni w konkursie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe.