im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Artykuły (szkoła)

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

dla semestru I i III w zawodzie technik BHP

 

odbędzie się  09 września o godz. 14.30

w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Słuchaczy

 

Skarżysko-Kamienna 30.08.2022

Pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę sklepiku szkolnego
w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej

 

Ogłoszenie

 

Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny.
Powierzchnia lokalu wynosi 26,29 m2.

 1. Przyszły dzierżawca na własny koszt dostosuje w/w lokal do aktualnych wymagań sanitarno – technicznych.
 2. Prowadzona działalność gospodarcza nie może naruszać obowiązującego regulaminu
 3. Pomieszczenie może być przeznaczone wyłącznie na prowadzenie sklepiku.
 4. Cena wywoławcza za wynajem wynosi 500,00 złotych miesięcznie + VAT.
 5. W cenie czynszu zawarte są wymienione koszty związane z utrzymaniem budynku (co, zużycie wody, prądu i ścieków).
 6. Najemca będzie ponosił koszty podatku od nieruchomości oraz związane z wywozem nieczystości stałych.

 

I. Okres dzierżawy

24 miesiące od daty podpisania umowy.

II. Kontakt z oferentami

sekretariat szkoły (41) 2532897

III.     Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena dzierżawy.

IV.    Przygotowanie oferty.

Formularz ofertowy należy pobrać w sekretariacie  Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 119 w dni robocze w godzinach od 8oo  do 14oo lub ze strony internetowej www.zstm.pl w zakładce FORMULARZ OFERTOWY

V.      Miejsce i termin składania ofert.

Formularz ofertowy wraz z kompletem dokumentów określonych w pkt. VII w zaklejonej i oznaczonej kopercie „Przetarg na lokal przeznaczony na sklepik szkolny” należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 119 do dnia 14.09.2022r. do godz. 12oo.

Lokal przeznaczony do dzierżawienia można oglądać  w dni robocze w godzinach od 8oo do 15oo.

VI.    Miejsce i termin przetargu.

Otwarcie ofert odbędzie się w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 119,  15.09.2022r. o godz.  1030.

VII. Wymagane dokumenty.

 1. Wpis do rejestru lub zaświadczenie z prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty.
 3. Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku
 4. Zaświadczenie o nie zaleganiu w składkach ZUS.
 5. Proponowany asortyment sprzedaży artykułów w sklepiku szkolnym
 6. Referencje, opinie dotyczące dotychczasowej pracy – jako dodatkowy niewymagalny dokument

VIII.  Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

 

odbędzie się  01 września o godz. 9.00

w auli szkolnej Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej.

 

Serdecznie zapraszamy

wszystkich Uczniów
oraz Grono Pedagogiczne, Pracowników szkoły i
Rodziców.

 

Zapytanie ofertowe na zadanie

Przeprowadzenie kursu Operator wózka widłowego dla 10 uczniów ZSTM w ramach projektu „Uczymy nowocześnie w ZSTM” obejmujące przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu UDT kategorii II WJO

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

odbędzie się  24 czerwca 2022r. o godz. 9.00

w auli szkolnej Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej.

 

Serdecznie zapraszamy

Grono Pedagogiczne, Pracowników szkoły,

Rodziców oraz wszystkich Uczniów.

Informujemy, że sekretariat
Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych
będzie czynny w najbliższy piątek,
tj. 17 czerwca 2022 roku.
Wszelkie formalności
związane z przyjęciem do szkoły
można zrealizować w godzinach 8.00 – 14.00

Dyrektor ZSTM

Uczniowie Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych uczestniczą w projekcie pod tytułem Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach programu ERASMUS+. Cele główne projektu to doskonalenie umiejętności zawodowych, językowych oraz społecznych, zapoznanie z kulturą, historią i zwyczajami krajów instytucji partnerskich oraz podnoszenie jakości pracy szkoły.

Uczestnicy projektu – 16 uczniów wraz z opiekunami, zrealizowali dwutygodniowy wyjazd zagraniczny. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik transportu kolejowego odbyli praktykę zawodową w Budapeszcie. Uczniowie zdobywali dodatkowe umiejętności w swoim zawodzie oraz poznawali strukturę organizacyjną przedsiębiorstw z węgierskiego sektora kolejowego. Praca na stanowiskach w węgierskich firmach pozwoliła zdobyć doświadczenie praktyczne w warunkach zakładu pracy oraz doskonalić znajomość języka angielskiego.

W czasie wolnym od zajęć uczniowie mogli realizować program kulturowy, zwiedzając stolicę Węgier: wizyta w Parlamencie, Zamek Vajdahunyad, Plac Bohaterów, Góra Zamkowa, Pałac Prezydencki, Brama Wiedeńska, Zamek Królewski, Pomnik Józefa Bema, Pomnik Obrońców Twierdzy Przemyśl, Pomnik Wolności, Baszta Rybacka, zabytkowe metro, rejs statkiem po Dunaju na trasie Batthyany Ter – Boraros Ter.

Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymują certyfikaty oraz Europass Mobillity.