w Skarżysku-Kamiennej

29 października w naszej szkole odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 10-lecia istnienia ZSTM i świętem patrona inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Impreza była połączona ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych i uczniów innowacji wojskowej.

Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. św. Józefa w Skarżysku-Kam. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi wzięli udział w uroczystościach w auli szkolnej. Zawitało do nas wielu gości, a wśród nich Starosta Powiatu Skarżyskiego p.Artur Berus, członek Zarządu Powiatu p.Katarzyna Bilska, Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Skarżyskiego p.Jerzy Krawczyk, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, prezes ZNP p.Grażyna Nowak, przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą: PKP PLK, Przewozy Regionalne, Mesko S.A., Zamel, Palacar oraz major Paweł Wójcik z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły. Wszystkich zgromadzonych powitała p.dyr. Joanna Żurawka, która przedstawiła historię ZSTM i jej patrona oraz opowiedziała o sukcesach uczniów. Kolejni mówcy w krótkich wystąpieniach podkreślali, że szkoła jest ważną placówką w naszym regionie, gdyż kształci dobrych fachowców w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Wszyscy składali również życzenia i gratulowali sukcesów, podkreślając fakt dobrej współpracy między zakładami pracy a szkołą. Na ręce dyrekcji składano kwiaty i upominki, m.in. otrzymaliśmy 5 tysięcy złotych od Starostwa Powiatowego.

Niezwykle wzruszającym momentem okazało się wręczenie przez p.dyr. Joannę Żurawkę statuetek „Przyjaciel ZSTM”, które otrzymali przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz zakładów pracy w podziękowaniu za wieloletnią współpracę.

Kolejnym wydarzeniem było ślubowanie na sztandar szkoły klas pierwszych i innowacji wojskowej.

Wiele wzruszeń i ciepłych wspomnień wywołały prezentacja multimedialna, w której zostały zaprezentowane najważniejsze wydarzenia z 10 lat istnienia ZSTM oraz film ukazujący uczestnictwo naszych uczniów z innowacji wojskowej w V Centralnym Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu.

W przeddzień uroczystości odbył się w szkole konkurs wiedzy o patronie i obchody jego święta były doskonałą okazją do wręczenia nagród laureatom, co uczynili: p.dyr. Joanna Żurawka, przedstawiciele Przewozów Regionalnych i organizator konkursu p.Piotr Berliński.

Następnie na ręce wychowawców klas pierwszych p.dyr. wręczyła pomoc dydaktyczną – e-booki z wgranymi podręcznikami i materiałami niezbędnymi do nauki przedmiotów zawodowych. Obchody zakończyła część artystyczna, w której uczniowie z kl.1M pod opieką p.Izabeli Żak przedstawili sylwetkę patrona szkoły.
To była piękna i wzruszająca uroczystość.