w Skarżysku-Kamiennej

Pod takim tytułem szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu POWER. Cele główne projektu to doskonalenie umiejętności zawodowych, językowych oraz społecznych, zapoznanie z kulturą, historią i zwyczajami krajów instytucji partnerskich oraz podnoszenie jakości pracy szkoły.

  Uczestnicy projektu – 32 uczniów oraz 4 opiekunów, zrealizowali dwie dwutygodniowe mobilności zagraniczne. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik transportu kolejowego odbyli praktykę zawodową w Budapeszcie. Praca na stanowiskach w węgierskich firmach kolejowych pozwoliła zdobyć doświadczenie praktyczne w warunkach zakładu pracy oraz doskonalić znajomość języka angielskiego. W czasie wolnym od zajęć uczniowie mogli realizować program kulturowy, zwiedzając stolicę Węgier: Parlament, zamek Vajdahunyad, Plac Bohaterów, Górę Zamkową, zabytkowe metro oraz odbyć nocny rejs statkiem po Dunaju na trasie Batthyany Ter – Boraros Ter.

Grupa 16 uczniów w zawodach technik logistyk oraz technik mechatronik przebywała na praktykach zawodowych w Wiedniu. Pracując w austriackich firmach, młodzież mogła rozwijać zmysł przedsiębiorczości i usamodzielnienia, podnosić poziom wiedzy, a tym samym zwiększyć szansę na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery. W czasie wolnym uczestnicy mogli korzystać z programu kulturalnego, dzięki czemu zwiedzili wiele słynnych miejsc – symboli Wiednia, m.in. katedrę św. Szczepana, Hofburg, pałac i ogrody Schönbrunn, Kärtnerstrasse, Staatsoper, park rozrywki Prater, dom Hundertwasser`a, Donau City oraz podziwiać miasto podczas rejsu po Dunaju.

Uczniowie ZSTM dzięki wyjazdom na zagraniczne praktyki zawodowe rozwijają  liczne umiejętności. Nie tylko uczą się języków obcych, ale również rozwijają kompetencje interpersonalne, poznają nowe kultury, stają się bardziej otwarci na nowe wyzwania.

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z ich pobytu w Budapeszcie oraz w Wiedniu.