w Skarżysku-Kamiennej

18.12.2017r. pani Dyrektor ZSTM Joanna Żurawka uczestniczyła w spotkaniu z Panią Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską. Spotkanie zorganizowane zostało w siedzibie spółki PKP PLK S.A. w Warszawie i uczestniczyli w nim Dyrektorzy szkół z całej Polski, w których odbywa się kształcenie w zawodach kolejowych oraz Dyrektorzy poszczególnych Zakładów Linii Kolejowych. Zakład PKP PLK w Skarżysku – Kamiennej reprezentował Pan Dyrektor Krzysztof Pióro.

Tematem spotkania była współpraca Polskich Linii Kolejowych ze szkołami oraz omówienie działań mających na celu zwiększenie efektywności kształcenia. Należy dodać, że nasza szkoła jest jedną z 30 szkół w Polsce, gdzie młodzież może zdobywać kwalifikacje w reaktywowanych zawodach kolejowych, a jedną z 26 szkół w Polsce, w których prowadzony jest system stypendialny, fundowany przez PKP PLK. Szkoła kształci w zawodach: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, na które jest największe zapotrzebowanie w naszym regionie.

Spotkanie pokazało, jak dobra jest współpraca pomiędzy szkołami a zakładami pracy, wskazało obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę i zakończyło się pięknymi życzeniami Pani Minister, dedykowanymi dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników.