w Skarżysku-Kamiennej

5 marca p.dyr.Joanna Żurawka i stypendyści naszej szkoły spotkali się z prezesem Mesko S.A. p.Waldemarem Skowronem, członkami zarządu, dyrektorem do spraw strategii i zarządzania zasobami ludzkimi p.Anitą Woźniak oraz p.Stefanem Jaworskim. Pani dyrektor przekazała list z podziękowaniem za podpisanie porozumienia dotyczącego stypendiów ufundowanych dla uczniów klas mechanicznych i mechatronicznych ZSTM, a młodzież wręczyła symboliczny bukiet kwiatów. Składając podziękowanie p.dyrektor podkreśliła, że stypendia stanowią dla uczniów doskonałą mobilizację do osiągania dobrych wyników w nauce i wyraziła nadzieję na dalszą współpracę z zakładami.
Po oficjalnej części spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się z liczącą 90 lat historią zakładów. Zostali zaproszeni do Izby Tradycji, gdzie zobaczyli produkty wykonywane w Zakładach Metalowych „Predom Mesko”, których nazwa zmieniała się wraz z profilem produkcji na Bumar Amunicja, Zakłady Metalowe „Mesko”, a obecnie Mesko S.A.