w Skarżysku-Kamiennej

Nasza szkoła rozpoczyna udział w projekcie pt. Uczymy nowocześnie w ZSTM”. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w zakładce: „dla ucznia” – „projekty unijne” – projekt „Uczymy nowocześnie w ZSTM”