w Skarżysku-Kamiennej

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły

słuchaczom Szkoły Policealnej na kierunku technik BHP

odbędzie się 31 stycznia 2020r. o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy.

Dyrekcja Szkoły