w Skarżysku-Kamiennej

30 listopada w auli szkolnej odbyło się spotkanie podsumowujące realizowany w ZSTM projekt pt. ,,Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych”. Projekt trwał 14 miesięcy, tj. 01.10.2017. – 30.11.2018. i obejmował 4 mobilności: Budapeszt 2017, Budapeszt 2018, Wiedeń i Mediolan 2018. W projekcie uczestniczyło 49 uczniów w zawodach technik mechanik, technik mechatronik, technik logistyk, technik transportu kolejowego i technik transportu szynowego oraz 5 nauczycieli – opiekunów grup.

Głównymi celami projektu było podnoszenie przez uczniów kwalifikacji zawodowych, doskonalenie umiejętności językowych oraz podnoszenie jakości pracy szkoły. Podczas spotkania uczestnicy mogli wysłuchać krótkiego podsumowania pani dyrektor Joanny Żurawki oraz szkolnego koordynatora projektu p. Marzeny Bracha. Ponadto została przygotowana prezentacja multimedialna, w której przedstawiono relację z poszczególnych wyjazdów. Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty oraz dokument Europass Mobillity w dwóch wersjach językowych potwierdzające odbycie zagranicznej praktyki zawodowej. Podobne spotkanie na temat realizowanego projektu POWER zostało wcześniej zorganizowane dla rodziców uczniów podczas ogólnego zebrania z rodzicami.