w Skarżysku-Kamiennej

5 października 2016r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podpisanie umów stypendialnych uczniów i ich rodziców z przedstawicielami Mesko S.A. W uroczystości uczestniczył Pan Stefan Jaworski kierownik działu kadr oraz Pani Iwona Nowek pracownik działu kadr. Organ prowadzący reprezentowała Pani Katarzyna Bilska członek Zarządu Starostwa Powiatowego. Wznowiony program stypendialny trwa od roku szkolnego 2014/2015 i dedykowany jest dla uczniów Technikum Nr 6 im. inż. E. Kwiatkowskiego Zespołu Szkół Transportowo–Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej. W bieżącym roku szkolnym do programu stypendialnego zostało rekomendowanych przez Radę Pedagogiczną 11 uczniów w zawodach: technik mechanik i technik mechatronik. Są to:

Klasa 2 LM – technik mechatronik

Lp. Imię i nazwisko Średnia ocen Zachowanie
1. Maciej Golis 4,88  wzorowe
2. Krzysztof  Osóbka 4,2 bardzo dobre

Klasa 2 MD – technik mechanik

Lp. Imię i nazwisko Średnia ocen Zachowanie
1. Weronika  Hynek 4,65 bardzo dobre
2. Kacper Mamcarz 4,45 bardzo  dobre

 

Klasa 3 ME – technik mechanik

Lp. Imię i nazwisko Średnia ocen Zachowanie
1. Cezary Tusień 4,43 bardzo dobre
2. Filip Sułek 4,37 dobre
3. Dawid Chylak 4,37 dobre

 

Klasa 4MD– technik mechanik

Lp. Imię i nazwisko Średnia ocen Zachowanie
1. Karol Życiński 4,64 wzorowe
2. Przemysław Pela 4,35 bardzo dobre

 

Klasa 4MM – technik mechatronik

Lp. Imię i nazwisko Średnia ocen Zachowanie
1.  Michał Banasik 4,88 wzorowe
2. Jakub Kaprzyk 4,81 bardzo dobre

Wszyscy wymienieni uczniowie posiadają średnią ocen powyżej 4,0 oraz bardzo dobre / wzorowe zachowanie.

Warunkiem uzyskania stypendium fundowanego z Mesko S.A. jest uzyskanie przez ucznia na zakończenie roku lub semestru średniej ocen 4 i powyżej oraz co najmniej dobrego zachowania. W poczet wymienionych uczniów dołączą również uczniowie klas pierwszych po zakończeniu klasyfikacji za I semestr 2016/2017.

Jest to wielkie wyróżnienie dla uczniów i ich rodziców. Kwota stypendium – 350 zł. miesięcznie. Pani dyr. Joanna Żurawka podziękowała za podpisane porozumienie dotyczące stypendiów fundowanych dla uczniów Zespołu Szkół Transportowo–Mechatronicznych, za współpracę z zakładem  i wsparcie naszej placówki w tworzeniu kierunków poprzez organizowanie praktyk zawodowych, staży dla uczniów, zajęć w kształceniu praktycznym, wycieczek przedmiotowych, stypendiów fundowanych, a także zatrudnienie absolwentów. Podjęta forma współpracy jest ważnym elementem dającym możliwość kształcenia praktycznego prowadzonego w ścisłym powiązaniu z pracodawcą.

Szkoła przystąpiła w kwietniu 2015r. do Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej za szczególne osiągnięcia w promowaniu realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia uczniów na rzecz lokalnego rynku pracy.

Należy nadmienić, że współpracujemy także z PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kam. (ponad 30 uczniów pobiera stypendia od 300-500 zł. miesięcznie).