w Skarżysku-Kamiennej

W poniedziałek 4 grudnia w ZSTM zostały podpisane dwa listy intencyjne z kolejnymi firmami, które chcą współpracować z naszą szkołą. Są to: Zakład Automatyki Kombud S.A. z Radomia oraz LSC Communications Sp. z o.o. ze Starachowic. Uroczyste podpisanie listów odbyło się w auli szkoły w obecności uczniów, nauczycieli, przedstawiciela powiatu i mediów.
Przedstawiciele w/w firm przygotowali prezentacje multimedialne, przybliżając zgromadzonym w auli działalność swych zakładów pracy.

List intencyjny w imieniu Zakładu Automatyki Kombud podpisał dyr. ds. rozwoju pan Artur Marcinkiewicz, a w imieniu firmy LSC Communications pani Marta Bednarz – specjalista ds. personelu, zaś z ramienia szkoły pani dyrektor Joanna Żurawka.

Podpisanie listów intencyjnych jest ważnym krokiem do stworzenia możliwości młodzieży, by mogła skorzystać ze stypendiów, jakie oferują w/w firmy , uczestniczyć w praktykach , a przede wszystkim podjąć pracę w przyszłości.