w Skarżysku-Kamiennej

Istnieje możliwość osobistego odbioru świadectw ukończenia szkoły. Warunkiem jest zachowanie wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa: obowiązkowo maska, rękawice, długopis do pokwitowania dokumentów, zachowanie odpowiednich odległości. Obowiązują zasady zawarte w rozporządzeniach ministerialnych. Przed otrzymaniem dokumentów, należy rozliczyć się z wypożyczonych rzeczy (biblioteka szkolna, innowacja wojskowa, w-f).
Podaję harmonogram, wg. którego należy zgłaszać się do auli ZSTM:

24.04.2020r.
godz. 9.00 – 9.45 kl. 4MM – mechanicy
godz. 9.45 – 10.30 kl. 4MM – mechatronicy
godz. 10.35 – 11.15 kl. 4TK – od nr 1 -10
godz. 11.20 – 12.20 kl. 4TK – od nr 11 – 20
godz. 12.25 – 13. 30 kl. 4TK – od nr 21 do końca listy

Jest możliwość odbioru dokumentów w terminach późniejszych, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły lub możliwość wysłania skanu świadectwa.