w Skarżysku-Kamiennej

W ramach reorganizacji szkół w 2009r. Techniczne Zakłady Naukowe połączyły się z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (byłe Technikum Kolejowe). 15 października 2010 r. między szkołą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę o współpracy w zakresie kształcenia przyszłych kadr dla kolei. Kolejnym krokiem było opracowanie pierwszego w Polsce regulaminu programu stypendialnego dla uczniów uczących się w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych. Program został wdrożony w życie we wrześniu 2011 r. 16 stycznia 2012 szkoła nawiązała współpracę z PKP Intercity S.A., a 27 stycznia 2014 r. ze Wschodnim Zakładem Spółki w Lublinie PKP CARGO S.A.  Jej efektem było podpisanie listów intencyjnych, w których zakłady wyraziły zainteresowanie kształceniem zawodowym przyszłych kadr technicznych w naszej szkole i zobowiązały się do współpracy i pomocy szkole i uczniom.

Obecnie w ZSTM funkcjonują trzy kierunki kolejowe:

– technik dróg i mostów kolejowych,

– technik transportu kolejowego,

– technik elektroenergetyk transportu szynowego.

19 marca 2015 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie kolejnych umów stypendialnych. Wzięli  w nim udział przedstawiciele kolei: dyrektor PKP PLK Krzysztof Pióro, naczelnik PKP PLK Grzegorz Szabat, z-ca dyrektora do spraw technicznych Zbigniew Wolski, pracownik PKP PLK Zakład Linii Kolejowych Monika Dąbrowska, starosta powiatu Jerzy Żmijewski, członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska oraz uczniowie rekomendowani do stypendiów, ich rodzice, dyrekcja szkoły i wychowawcy. Umowy stypendialne podpisali:Kuba Adamczyk, Katarzyna Furmańczyk, Sebastian Sitek, Jakub Stąpór, Kamil Szczerbiński, Maciej Ulewiński, Damian Warwas, Piotr Wożniak, Patryk Zdziech z 1 TL, Tomasz Bąk, Wiktor Fąfara, Maciej Warszawa z 1 ME, Paweł Zbroszczyk z 2 MD. Stypendia fundowane są wielką szansą dla uczniów, którzy w ciągu całego cyklu kształcenia otrzymają 14 tysięcy złotych i mają zagwarantowaną pracę w PKP PLK. Absolwenci, którzy podejmą pracę będą mogli również kontynuować naukę na wyższej uczelni.Gratulujemy stypendystom i życzymy dalszych sukcesów.