w Skarżysku-Kamiennej

I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Transporcie Kolejowym zorganizowany został przez Katedrę Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Konkurs adresowany był do uczniów kształcących się w specjalnościach: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych tematem transportu kolejowego.

Głównym celem wydarzenia było promowanie wiedzy o transporcie kolejowym poprzez wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów w tej dziedzinie, wymiana doświadczeń zawodowych, nawiązanie współpracy między podmiotami kształcącymi w w/w zawodach oraz promocja kształcenia na kierunkach realizowanych w zakresie transportu i kolejnictwa.

Pierwszy etap konkursu odbył się w macierzystej szkole uczniów (Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych). Zespoły uczestników wraz z opiekunem miały za zadanie przygotować pracę o tematyce związanej z transportem kolejowym w jednej z proponowanych kategorii: I – projekt znaczka pocztowego, II – fotografia, III – projekt grafiki talerza dekoracyjnego. Autorzy najlepszego projektu, wskazanego przez Szkolną Komisję Konkursową, przeszli do drugiego etapu Konkursu – finału.

Finał konkursu odbył się 15 listopada 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uczestnicy mieli za zadanie w czasie 90 minut rozwiązać test jednokrotnego wyboru, który składał się z 25 pytań zamkniętych.

Uczestników konkursu powitała JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz kierownik Katedry Transportu Szynowego prof. dr hab. inż. Marek Sitarz. Wśród gości konkursu znalazła się Prezes Fundacji Grupy PKP Pani Katarzyna Kucharek, przedstawiciele firm kolejowych oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Nagrody główne w Konkursie to:

I miejsce – Złoty Indeks na studia inżynierskie, uprawniający do podjęcia studiów na kierunku Transport w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej;

II miejsce i III miejsce – staż lub praktyka w firmie z branży kolejowej.

Organizator przewidział również dodatkowe nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów/sponsorów Konkursu. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy potwierdzające uczestnictwo w Konkursie.

Laureaci konkursu, w tym uczniowie Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych: Maciej Warszawa, Wiktor Fąfara- 3ME, Kamil Szczerbiński, Piotr Woźniak, Damian Warwas -3TL odebrali nagrody z rąk Prorektora ds. nauki prof. nadzw. dr hab. Marka Walancika, Prodziekana dr Rafała Rębilasa oraz kierownika Katedry Transportu Szynowego prof. dr hab. inż. Marka Sitarza.Opiekunem młodzieży była p. Renata Obara, która wraz z p. dyrektor ZSTM Joanną Żurawką kibicowały naszym uczniom w Dąbrowie Górniczej podczas całego spotkania.