w Skarżysku-Kamiennej

Uczniowie Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych uczestniczą w projekcie pod tytułem Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach programu ERASMUS+. Cele główne projektu to doskonalenie umiejętności zawodowych, językowych oraz społecznych, zapoznanie z kulturą, historią i zwyczajami krajów instytucji partnerskich oraz podnoszenie jakości pracy szkoły.

Uczestnicy projektu – 16 uczniów wraz z opiekunami, zrealizowali dwutygodniowy wyjazd zagraniczny. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik transportu kolejowego odbyli praktykę zawodową w Budapeszcie. Uczniowie zdobywali dodatkowe umiejętności w swoim zawodzie oraz poznawali strukturę organizacyjną przedsiębiorstw z węgierskiego sektora kolejowego. Praca na stanowiskach w węgierskich firmach pozwoliła zdobyć doświadczenie praktyczne w warunkach zakładu pracy oraz doskonalić znajomość języka angielskiego.

W czasie wolnym od zajęć uczniowie mogli realizować program kulturowy, zwiedzając stolicę Węgier: wizyta w Parlamencie, Zamek Vajdahunyad, Plac Bohaterów, Góra Zamkowa, Pałac Prezydencki, Brama Wiedeńska, Zamek Królewski, Pomnik Józefa Bema, Pomnik Obrońców Twierdzy Przemyśl, Pomnik Wolności, Baszta Rybacka, zabytkowe metro, rejs statkiem po Dunaju na trasie Batthyany Ter – Boraros Ter.

Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymują certyfikaty oraz Europass Mobillity.