w Skarżysku-Kamiennej

W bieżącym roku szkolnym uczniowie ZSTM będą mieli możliwość uczestniczenia  w praktykach zagranicznych w ramach projektu Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. W latach ubiegłych młodzież odbywała praktyki zagraniczne w trzech państwach europejskich: w Austrii, we Włoszech oraz na Węgrzech. Obecnie uczniowie w zawodach technik mechatronik, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik transportu kolejowego wyjadą do Barcelony i do  Budapesztu. Przebywając u zagranicznych partnerów będą zdobywać wiedzę i umiejętności związane z nie tylko z wybranym zawodem, ale również doskonalić umiejętności językowe i interpersonalne.

Program Erasmus+ ,,zmienia życie i otwiera umysły!”