w Skarżysku-Kamiennej

12 lutego klasa 1TK pod opieką pań: Barbary Płusy, Renaty Obary i Moniki Mazur uczestniczyła w wycieczce zawodoznawczej. Uczniowie pojechali na stację w Wąchocku, gdzie poznawali urządzenia i infrastrukturę kolejową oraz obserwowali pracę dyżurnego ruchu w nastawni dysponującej. Dowiedzieli się m.in., jaki jest zakres obowiązków zawodowych dyżurnego, obserwowali, w jaki sposób należy prowadzić dziennik ruchu, w którym zapisuje się przejazdy pociągów. Otrzymali także instruktaż obsługi urządzeń do sterowania najazdami i mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, samodzielnie stawiając zwrotnicę rozjazdową.

„Kolejarze”przeżyli ciekawą przygodę, ale przede wszystkim wycieczka umożliwiła im obserwację pracy dyżurnego ruchu, którą sami chcieliby się w przyszłości zajmować. Przekonali się również, że poza wiedzą potrzebne są do jej wykonywania konkretne cechy charakteru: zdyscyplinowanie, opanowanie i punktualność.