w Skarżysku-Kamiennej

Informuję, że o wynikach egzaminu można dowiedzieć się u swoich wychowawców w dniu 20.03.2020r. po godz. 12-stej. (o ile nie zajdą okoliczności, które uniemożliwią przesłanie tych wyników z OKE Łódź). Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i bezpieczeństwo
nie ma możliwości, bez uzgodnienia telefonicznego, osobistego przyjścia do szkoły po wyniki. Wszystkie osoby, które chcą poprawić egzamin, zostaną zgłoszone ponownie, wystarczy wysłać wypełnioną deklarację na adres szkoły: kontakt@zstm.pl lub za pomocą poczty do 31.03.2020r.
Deklaracje do egzaminu będą przyjmowane od uczniów, słuchaczy, absolwentów wyłącznie drogą mailową lub za pomocą poczty do 31.03.2020r. (druk na stronie OKE Łódź).

Joanna Żurawka – Dyrektor ZSTM