w Skarżysku-Kamiennej

17 października 2014 r. nasza szkoła przeżywała niezwykłe chwile. Tego dnia otrzymaliśmy imię inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Józefa, w czasie której biskup Adam Odzimek poświęcił nowy sztandar szkoły. Po nabożeństwie nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście spotkali się w auli szkolnej. Uroczystość prowadził pan Piotr Berliński.Powitanie wygłosiła pani dyrektor Joanna Żurawka. Następnie wprowadzono sztandary Technicznych Zakładów Naukowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz zaprezentowano nowy sztandar. Został on przekazany pani dyrektor przez przedstawicieli Rady Rodziców. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie fundatorzy sztandaru dokonali symbolicznego wbicia okolicznościowych gwoździ. Po tej uroczystości p.dyrektor Żurawka wygłosiła przemówienie, a następnie zabrali głos zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in. była dyrektor szkoły p. Marta Sosińska, posłowie Marzena Okła – Drewnowicz, Maria Zuba i Andrzej Bętkowski, starosta powiatu skarżyskiego Michał Jędrys i prezydent Roman Wojcieszek oraz przedstawiciele kuratorium, wojska i firm współpracujących ze szkołą.

W czasie uroczystości wręczono nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy o patronie.

Następnie zgromadzeni goście mogli obejrzeć część artystyczną poświęconą patronowi szkoły, którą przygotowali uczniowie pod opieką nauczycieli p. Iwony Kowalik, p.Iwony Wąsowskiej i p.Piotra Berlińskiego. Przed aulą szkolną wystawiona była księga pamiątkowa, do której wpisało się wielu gości.

Na zakończenie pani dyrektor Żurawka podziękowała wszystkim zgromadzonym za wzięcie udziału w tak ważnej dla szkoły uroczystości.