w Skarżysku-Kamiennej

150 szkół w województwie świętokrzyskim, zostanie włączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach której otrzymają one darmowy dostęp do szerokopasmowego internetu. Umowę w imieniu ZSTM podpisała dyr. Joanna Żurawka. Spotkanie odbyło się w czwartek, 30 sierpnia, w hali sportowej w Stąporkowie. 

Umowę ze szkołami podpisała Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa, a w ramach niej placówki przez 10 lat za darmo będą otrzymywać dostęp szerokopasmowego internetu. W spotkaniu udział wzięła między innymi wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Główne założenia projektu to wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów oraz rozwijanie w nich kompetencji i umiejętności cyfrowych.